Forældrestrid


“Forældre! Tag jer sammen, hvis I på nogen måde kan!”


Som voksen er det vigtigt at kigge på sig selv og eventuelt forandre sig, frem for at pege på den anden forælder og tro, at det er her, at problemet ligger.

I vil begge jeres barn det bedste, det er jeg ikke i tvivl om.
Men hvordan kan I som voksne, ansvarlige forældre bidrage til en ny begyndelse for jeres barn?

I kan være sikre på, at jeres barn elsker både sin far og mor og prøver at tilgodese jer begge. Men det er ikke sikkert, at det er barnets behov at være sammen med jer begge!

Det er en umulig opgave for barnet at stå imellem jer to og blive trukket fra side til side.
Barnet går i stykker på det! Ønsker I det?

Hvis I to forældre ikke sadler om, vil I trække jeres barn i stykker med jeres kamp om netop barnet.

Hvordan vil I undgå det?


Det kan gøre ondt på jer at ændre til fordel for barnet.
Kunne I selv tænke jer at blive tvunget til at være et bestemt sted, hvor I ikke føler tryghed? Nej vel!

Sådan er det også med børn, de er jo små levende mennesker og ikke genstande, man bare flytter rundt med!

Som forældre, der bor hver for sig, er det meget vigtigt, at I får barnet til at føle tryghed begge steder. Det er et forældreansvar. Det er vigtigt at lytte til barnets ønsker og behov.

Når der er problemer, små eller store, er det meget vigtigt, at I sammen tager det alvorligt ved at lytte til hinanden og arbejde på at bruge dialog og samarbejde, i stedet for at modarbejde hinanden.

Jeres barn kan vurdere og mærke efter om det trives og kan holde til at være netop det sted.

Hvordan kan I sikre jer, at jeres barn ikke lider overlast?

Hvordan kan I undgå at presse barnet og undgå at involvere det i jeres stridigheder?

Husk at jeres kamp kun skader jeres barn!!!!!

Hvordan kan I som gode nok forældre gavne jeres barn?

Ofte bliver forældre så optaget af deres kamp om barnet, at de glemmer barnets behov og hvor meget, de skader deres eget barn med alle deres forskellige retsager og beskyldninger imod hinanden. Alt sammen energi deres barn ikke kan bruge til noget, men som belaster barnet.

En ny begyndelse:


Hvordan kan I to forældre til et dejligt barn skabe en ny begyndelse fra nu af, med barnet i centrum og de voksne som lyttende, indfølende forældre hævet over alle stridigheder?
Helt konkret! Fra nu af !!!!!!

 Psykolog Tove Humaidan // tohumaidan@yahoo.com // 30516009 // Snævringen 8a, 5700 Svendborg